Highlights (Top ALL)

Fis sitta u għoxrin sena ta eżistenza tagħha, Dar Guzeppa Debono għenet ħafna ommijiet waħedhom, missirijiet u il familji rispettivi tagħhom. Dar Guzeppa Debono organizzat ukoll b'mod attiv seminars biex teduka żgħażagħ kif ukoll adulti dwar l-importanza li dawn jirispettaw infushom u l-ħajja tat-tfal li għadhom mhux imwielda.
Dar Guzeppa Debono tinstab fir-raħal ta Għajnsielem f'Għawdex u hi viżibbli mil-port ta l'Imgar malli tinżel mil vapur.
Dar Guzeppa Debono twaqqfet fl-1985 mill-Eċċellenza tiegħu Nikola G. Cauchi Isqof ta 'Għawdex biex ikun grupp ta voluntiera li jgħinu l'ommijiet waħedhom u fl-istess ħin jwettqu attivitajiet ta kull tip favur il-ħajja

Għaliex nagħmlu dan?

Biex nagħtu appoġġ lill-ommijiet waħedhom li ġeneralment huma taħt xokk bl-aħbar ta' tqala mhux ippjanata, u nedukaw żgħażagħ u adulti jitgħallmu jirrispettaw lilhom infushom u l-ħajja tat-tarbija fil-ġuf.